Verslag Activiteiten

In 2017 heeft de SGVEOD 377 bezoekers ontvangen, waarbij voor een gedeelte een rondleiding is verzorgd.

Het bestuur vergadert normaliter 1 x per maand waarbij actiepunten en voortgang worden behandeld. Indien nodig is er terugkoppeling met de stafadjudant en commandant Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Door de redactiecommissie van de SGVEOD wordt drie maal per jaar een periodiek uitgegeven, wat wordt verstuurd naar donateurs. Binnen de winkel van de SGVEOD kunnen EOD gerelateerde artikelen worden gekocht, zoals boekwerken, T-shirts, memory-stick met logo, pennen, etc. etc.

De werkzaamheden bestaan verder uit het digitaliseren van foto’s en documenten, het opschonen/inventariseren van het archief en onderhoud aan (tentoongestelde) uniformen, uitrustingstukken, gereedschappen en voertuigen. Verder moet klein onderhoud aan de beschikbaar gestelde gebouwen worden uitgevoerd.

Ook is het herinneringsboek behorende bij het monument voor om het leven gekomen Mijn- en Munitieruimers herzien. Vernieuwing van het monument binnen in hoofdgebouw W op de kazerne  en uitbreiding van de tentoonstelling gereedschappen en uitrusting staat gepland.

Scroll naar top