Reünie 2020


Kop

Reünie 2020 gaat niet door

Het kopje boven dit stuk geeft het al aan, door  de reünie van  2020 gaat een streep. In een vroeg stadium (begin mei) is er in het bestuur al overleg geweest of het verstandig was om de reünie door te laten gaan. Hierbij was al de insteek om de reünie niet door te laten gaan Hierna is ook overleg geweest met commandant EODD  die ook al aangaf om gezien de situatie met het Covid-19 geen reünie te houden. In de vergadering van het bestuur dd  1 juli 2020 is dit dan ook definitief besloten.

De situatie is nog steeds dat er risico is op besmetting, er nog geen vaccin beschikbaar is en wij ook niet kunnen voldoen aan de maatregelen die worden voorgeschreven. Ook omdat veel bezoekers van de reünie  in de risicogroep vallen  en een oplaaien van het virus heel reëel is, is de beste optie om een jaar over te slaan.

C-EODD organiseert wel een herdenking met een beperkt aantal personen.

Voor nu, blijf gezond en wij hopen u allen weer te zien op de reünie van 2021 waarvan de datum zal zijn  donderdag 4 november.

Voorzitter reünievereniging

Kapitein bd

Theo Neijenhuis

 

Scroll naar top