over vOMV

Onze doelstelling

Bevorderen van de samenhorigheid en onderhouden van contacten tussen leden van de vereniging en militairen en burgermedewerkers in actieve dienst van dezelfde eenheid of onderdeel waar deze postactieven en veteranen ooit hebben gediend en specifiek in het vakgebied explosieven opruiming, munitietechniek en vuurwerkerij van alle krijgsmachtdelen.

Onze visie

wetenswaardigheden uitwisselen en ook om een stukje geschiedenis zichtbaar te maken waarbij een ieder een actieve bijdrage kan leveren

Onze waardes

Scroll naar top