Ledenvergadering 2019

Agenda

Algemene ledenvergadering VOMV

08-11-2019

 Aanvang: 10:00 uur in de ontmoetingsruimte in gebouw W1.

(exacte locatie in gebouw W1 wordt op de dag zelf bekend gemaakt.)

  1. Opening
  2. Mededeling voorzitter VOMV
  3. Verslag vorige vergadering
  4. Ingekomen stukken
  5. Financieel verslag 2018
  6. Verkiezing voor het bestuur van de VOMV worden er dit jaar niet gehouden.       (conform artikel 7 van huishoudelijk reglement
  7. Ingekomen onderwerpen van de leden (kunnen voor de vergadering worden ingebracht)
  8. Datum volgende bijeenkomst en ledenvergadering
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 Mocht u onderwerpen bespreekbaar willen maken dan verzoeken wij u om deze vooraf

schriftelijk of per mail te zenden aan de secretaris zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden.

(Mail: paulmeijer1960@live.nl of schriftelijk; Vereniging Veteranen en Postactieve Opruimers Explosieven, Munitietechnici en Vuurwerkers p/a Sm Scheickkazerne,  Zeisterspoor 12, 3769 AP Soesterberg.

Scroll naar top