Laatste Nieuws

De reünie 2021 gaat niet door 

Dit ie een bericht die we liever niet op de site hadden willen plaatsen. Deze week is er contact geweest met commandant EODD Jos Dirkx over aanvullende maatregen die genomen zouden moeten worden om de reünie door te laten gaan.

Een aantal van die maatregelen had betrekking op het creëren van meerdere uitgifte punten voor de koffie lunch en warme maaltijd 100 % controle aan de poort. Dit was nog wel te realiseren.

Een van de voorwaarden was ook, om niet te mengen met het vaste personeel dus niet samen gezellig kletsen, eten, biertje drinken en de reünisten ook zoveel mogelijk verspreiden over de locatie.

Omdat dit het wezenlijke karakter van de reünie aantast hebben we als bestuur besloten om de reünie voor 2021 niet door te laten gaan.

Het karakter en verantwoordelijkheid voor een ieders gezondheid op deze dag heeft ons dit doen besluiten.

De eigen bijdrage die al is overgemaakt zal door de penningmeester teruggestort worden

Scroll naar top