Beleidsplan / Beloningsbeleid

Het bijeen blijven brengen, bewaren en conserveren van uitrustingsstukken, materieel, werktuigen, gereedschappen, wandplaten, schilderijen, foto’s en andere voorwerpen of geschriften, betrekking hebbende op of verband houdende met (voormalige) Nederlandse EOD-eenheden en hun taken.

Het tentoonstellen van de hiervoor genoemde zaken. Uitgangspunt is daarbij om met de collectie een attractief en leerzaam geheel te creëren. Het bevorderen van de studie van de geschiedenis van de genoemde organisaties en van het aan haar zorgen toevertrouwde materieel.

Het uitgeven en bevorderen van publicaties betreffende de genoemde organisaties, ook buiten eigen kring. Het in stand houden van contacten tussen de Vereniging Veteranen en Postactieve Opruimers explosieven, Munitietechnici en Vuurwerkers (VOMV) en het in stand houden van een samenwerkingsverband met de Stichting Geschiedkundige Verzameling van de Technische Dienst

 

Het beloningsbeleid
Alle medewerkers bij de SGVEOD zijn vrijwilligers en bestaan uit Defensiemedewerkers en post-actieven/veteranen. 

De SGVEOD geeft geen vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden. Reiskostenvergoeding kan worden gedeclareerd op basis van km-vergoeding indien men deze op jaarbasis indient bij de penningmeester.

Scroll naar top