Verslag ledenvergadering 2017

Kop

Datum: 3 november 2017
Plaats: Soesterberg

Aanwezig: Bestuur            

1. Neijenhuis, T.G.M. voorzitter
2. Meijer, P.J.S. secretaris
3. Oude Elferink, A. penningmeester
4. Soesbergen, J.C.A. 2e secretaris
5. Molenaar, J
6. Brandenburg
7. Chr. V. Montfort
8. Guldemond, L.

11 leden van de vereniging, zie intekenlijst.

Afwezig met bericht:
Esch, M.J.M. van

1. Opening
De voorzitter opent te 10.05 uur de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen.

2. Mededelingen

  • Er ligt bij de inschrijftafel een map met alle gegevens van de vereniging o.a. de verslagen van de vergaderingen, de lijst met namen van mensen die zijn aangeschreven en zich aangemeld hebben.
  • Er is een samenwerkingsverband met de VVRTT maar we blijven een eigen vereniging.
  • Er is een nul de lijns aanspreekpunt voor ons aanwezig bij de VVRTT.
  • Er is een vrijwilliger als tussenpersoon tussen de medewerkers van de EODD, VOMV en SGVEOD en het veteranenplatform i.s.m. de VVRTT. De voorzitter legt uit wat de functie is van de vrijwilliger en wanneer hij o.a. aanwezig is.

3. Verslag van 4 november 2016
Er is een opmerking: Anton moet worden Antoon in punt 8.
De vergadering gaat akkoord met het verslag en deze wordt ondertekend door de voorzitter.

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Jaarverslag en kascontrole commissie
De kascontrole commissie bestaande uit de Elnt Magielse en de aoo Mennega heeft geen bezwaren geconstateerd en de kas akkoord bevonden. Beide heren worden bedankt voor hun inzet. Een van beide heren zal aanblijven samen met een nader te bepalen lid. De vergadering gaat akkoord met het resultaat en de voorzitter ondertekend het verslag waarna de penningmeester discharge is verleend van alle zaken t.a.v. het boekjaar 2016. De penningmeester wordt bedankt door de voorzitter voor het goede en nette geleverde werk.

6. Ingekomen onderwerpen van de leden
Er zijn geen onderwerpen ingebracht door de leden.

7. bestuursverkiezing
De functie van penningmeester en vice voorzitter dienen opnieuw gevuld te worden.
Als penningmeester heeft de aoo André Oude Elferink zich aangemeld en als vice voorzitter de Elnt Paul Meijer. Er zijn geen tegenkandidaten en met handopsteken zijn beide heren weer aangenomen op de genoemde functies binnen het bestuur. De voorzitter doet nog een oproep voor nieuwe leden in het bestuur.

8. Rondvraag
Hr. Pot: hoeveel leden zijn er momenteel? Antwoord: ca 300 personen, hiervan is ongeveer 95% bereikt.
Antoon Meijers: Is het mogelijk om de vergadering op een andere locatie te doen zodat er minder geluidsoverlast is tijdens de vergadering. Antwoord: goed idee, wordt voor volgend jaar geregeld.

9. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op 02 of 09 november 2018. De datum wordt nog vastgelegd met de commandant van de EODD.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle mensen die zich hebben ingezet om deze dag weer te organiseren.
De vergadering wordt te 10.30 uur gesloten en iedereen wordt een prettige reünie toegewenst.