Reünie 2019


Kop

Uitnodiging Reünie,

Op vrijdag 08 november 2019 organiseert de Vereniging Veteranen en Post actieve Opruimers Explosieven, Munitietechnici en Vuurwerkers de jaarlijkse ledenvergadering en reünie.

Gezien het succes van de reünie in de afgelopen jaren verwachten wij ook ditmaal weer een grote opkomst van veteranen, oudgedienden, donateurs en actief dienenden uit het werkveld van de explosieven opruiming en de munitietechniek.

Wij hopen u dan te mogen verwelkomen om onder het genot van een drankje, een bescheiden maaltijd, weer oude verhalen op te halen en van gedachten te wisselen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om diverse presentaties te bekijken van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de EODD en de Munitietechniek.

Wilt u op het bijgaande inschrijfformulier aangeven of wij op uw komst mogen rekenen en of u aanwezig bent op de ledenvergadering.

Mocht U nog iemand spreken die graag aanwezig wilt zijn en tot de doelgroep behoort, dan graag het inschrijfformulier delen en/of de secretaris via de mail informeren.

I.v.m. onze samenwerking met het Veteranen Instituut dienen wij ook een registratie bij te houden van degene die als veteraan zijn aangemeld en geregistreerd. Graag dit ook vermelden op ons inschrijfformulier.

Als u ons bestuur van de VOMV wilt versterken dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter of de secretaris. Dit jaar houden wij geen verkiezing tijdens de ledenvergadering conform het huishoudelijk reglement artikel 7.

Wij stellen het zeer op prijs het formulier uiterlijk 04 oktober 2019 van u retour te krijgen onder gelijktijdige betaling van de eigen bijdrage in de kosten op het hieronder aangegeven gironummer.

U kunt zich ook aanmelden via de site: www.VOMV.nl

Om de kosten van de reünie enigszins te dekken vragen wij u een bedrag van:

€ 10,00 p.p. voor gepensioneerden en de nog actieve EODers, Munitietechnici en Vuurwerkers (zowel militair als burger) en uw partner/begeleider.

U kunt uw bijdrage (vóór 04 oktober 2019) overmaken op gironummer: NL23INGB 0006398405 t.n.v. de VOMV te Soesterberg, onder vermelding van Reünie 2019.

Ter informatie:

  •        09:30 uur, ontvangst in de hal van gebouw W1, koffie met gebak.
  •        10:00 uur, aanvang ledenvergadering vereniging VOMV. (agenda, zie achterzijde)
  •        11.30 uur, herdenking met kranslegging en Last Post bij het monument buiten voor geb. W1
  •        12:15 uur, lunch
  •        Om ca. 13.00 uur wordt door de vz VOMV de reünie geopend
  •        Tussen 13:15 en 15:30 uur worden er op verschillende locaties demonstraties gegeven        en kan men met elkaar samen zijn
  •        16.30 uur, warme maaltijd
  •        18.00 uur, einde reünie.

Kranslegging en Last Post worden in de hal gehouden in het stafgebouw van de EODD bij het monument in de hal.Foto’s van deze bijeenkomst en vorige bijeenkomsten kunt u bekijken op onze site.   Internet: WWW.VOMV.NL

Graag tot ziens op 8 november a.s.

Namens de reüniecommissie

(Elnt bd) P.J.S. Meijer

Secretaris

internet: WWW.VOMV.NL    Klik hier om het inschrijfformulier Reünie 2019 te downloaden.