Reünie 2018

Kop

Uitnodiging Reünie:

Op vrijdag 02 november 2018 organiseert de Vereniging Veteranen en Post actieve Opruimers Explosieven, Munitietechnici en Vuurwerkers de jaarlijkse ledenvergadering en reünie.

Gezien het succes van de reünie in de afgelopen jaren verwachten wij ook ditmaal weer een grote opkomst van veteranen, oudgedienden, donateurs en actief dienende uit het werkveld van de explosieven opruiming en de munitietechniek.

Wij hopen u dan te mogen verwelkomen om onder het genot van een drankje en een bescheiden maaltijd weer oude verhalen op te halen en van gedachten te wisselen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om diverse presentaties te bekijken van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de EODD en de Munitietechniek.

Wilt u op het bijgaande inschrijfformulier aangeven of wij op uw komst mogen rekenen en of u aanwezig bent op de ledenvergadering.

Als u ons bestuur van de VOMV wilt versterken dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter of de secretaris. Dit jaar houden wij ook een verkiezing tijdens de ledenvergadering voor de functie van voorzitter en 2e secretaris conform het huishoudelijk reglement artikel 7.

Wij stellen het zeer op prijs het formulier uiterlijk 06 oktober 2018 van u retour te krijgen onder gelijktijdige betaling van de eigen bijdrage in de kosten op het hieronder aangegeven gironummer.

U kunt zich ook aanmelden via de site: www.VOMV.nl

Om de kosten van de reünie enigszins te dekken vragen wij u een bedrag van:

€ 10,00 p.p. voor gepensioneerden en de nog actieve EODers, Munitietechnici en Vuurwerkers (zowel militair als burger) en uw partner/begeleider.

U kunt uw bijdrage (vóór 06 oktober 2018) overmaken op gironummer: NL23INGB 0006398405 t.n.v. de VOMV te Soesterberg, onder vermelding van Reünie 2018.

Ter informatie:

  • Om 09:30 uur, ontvangst in de hal van gebouw W1
  • 10:00 uur, aanvang ledenvergadering vereniging VOMV. (agenda, zie achterzijde)
  • 11.30 uur, kranslegging en Last Post bij monument in de hal*
  • 12:15 uur, lunch
  • Om ca. 13.00 uur zullen de vz VOMV en C-EODD de reünie openen
  • Tussen 13:15 en 15:30 uur worden er op verschillende locaties demonstraties gegeven en kan men met elkaar samen zijn
  • 16.30 uur, warme maaltijd
  • 18.00 uur, einde reünie.

U kunt zich ook aanmelden via de site: www.VOMV.nl

internet: WWW.VOMV.NL    Klik hier om het inschrijfformulier Reünie 2018 te downloaden.

contact