Verslag Activiteiten

In 2015 heeft de SGVEOD 581 bezoekers ontvangen, waarbij voor een groot gedeelte een rondleiding is verzorgd.

Binnen deze bezoeken was twee maal een diploma-uitreiking aan nieuw EOD en munitietechnisch personeel, een familiedag voor EOD-personeel en een reünie van de VOMV. Het bestuur vergaderd normaliter 1 x per maand waarbij actiepunten en voortgang worden behandeld. Indien nodig is er terugkoppeling met commandant Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Door de redactiecommissie van de SGVEOD wordt drie maal per jaar een periodiek uitgegeven, wat wordt verstuurd naar donateurs. Binnen de winkel van de SGVEOD kunnen EOD gerelateerde artikelen worden gekocht, zoals boekwerken, T-shirts, memory-stick met logo, pennen, etc. etc.

De werkzaamheden bestaan verder uit het digitaliseren van foto’s en documenten, het opschonen/ inventariseren van het archief en onderhoud aan (tentoongestelde) uniformen, uitrustingstukken, gereedschappen en voertuigen. Verder moet klein onderhoud aan de beschikbaar gestelde gebouwen worden uitgevoerd.

Ook is het herinneringsboek behorende bij het monument voor om het leven gekomen Mijn- en munitieruimers gecompleteerd. Renovatie van het monument staat gepland.